CEEDS CROWDFUNDING

GIV BANEBRYDENDE FORSKNING LUFT UNDER VINGERNE CEEDS er en non-profit crowdfunding-platform med et ultimativt mål om at accelerere videnskabelige opdagelser, og bringe forskningen tættere på befolkningen. Vi vil gøre privat forskningsstøtte mere personligt, gennemsigtigt og involverende og på den måde bidrage til, at flere ønsker at støtte forskningen i fremtiden. Crowdfunding vil tillade pilotprojekter hurtigt at tage fart og vil gøre det nemmere for forskere at finansiere og følge nye idéer, der opstår undervejs i forskningsprojektet.

Hvorfor crowdfunde forskning? Crowdfunding vil ikke erstatte konventionel forskningsstøtte, men det vil gøre det muligt for forskningsprojekter at komme hurtigere fra start. Crowdfunding kan (med)finansiere et forskningsprojekts startomkostninger, og man kan som forsker følge indsamlingen i realtid, i stedet for at skulle vente 9 måneder på at få svar på sin ansøgning. De indsamlede midler (50.000-100.000 kr.) kan enten finansiere pilotforsøg, der kan bruges til at søge follow-up funding fra traditionelle fonde eller forskeres spinoff-idéer, som fondenes øremærkede midler ikke må bruges på.